Vyhľadávanie

Akumulator Vpro 12-26

Cena: 75,00

Popis

Výhody batérií AGM

- Nižšie obstarávacie náklady v porovnaní s gélovým batériami
- Ideálne pre stacionárne aplikácie.
- Lepší výkon pri krátkodobom vybíjaní vysokým prúdom.
- Možnosť použiť menšie batérie pre rýchle vybíjanie vysokého výkonu.

Akumulátor HZB je vyrobený v technológii AGM - (Absorbent Glass Mat). Elektrolyt je nasiaknutý v separátoroch s obsahom sklenených vlákien. Je hermetický, bez možnosti úniku elektrolytu a môže byť namontovaný v akejkoľvek pozícii. (Obrátenie hore dnom sa neodporúča.)

 

Použitie pre:
- trakčné systémy
- záložné zdroje
- medicínske pomôcky
- telekomunikačné zariadenia
- automatizácia
- núdzové osvetlenie
- monitoring
- mobilné siete
- katodická ochrana
- navigačné pomôcky
- lodné zariadenia

 

Moderná technológia:
- úplne bezúdržbova po celú dobu svojej životnosti, bez nutnosti doplňovania elektrolitu
- zvýšená trvanlivosť a životnosť v cykloch
- chemicky čistý elektrolyt,
- tesná konštrukcia
- vnútorný tlak regulovaný ventilom (max vnútorný tlak 2,5 psi)
- montáž v ľubovoľnej polohe
- obal ABS (na objednávku V0)
- nízke samovybíjanie
- bezpečná preprava v súlade s FAA a IATA
- v súlade s normami: IEC 896-2, DIN 43534, BS 6290 Pt4, Eurobat

 

Technické údaje:
- menovité napätie 4, 6 a 12V
- životnosť 12 rokov
- zliatina elektródy: Olovo Ca/Sn
- zliatina elektródy: Pastovaná
- separátor: Absorbčná sklenená poduška
- aktívny materiál: Čisté olovo
- obal ABS (na objednávku V0)
- nabíjacie napätie: Akumulácia : 2,27 až 2,3 V na článok pri 25stC, cyklická prevádzka 2,35 V na článok pri 25stC
- elektrolyt : Kyselina sírová
- regulačný ventil : EPDM kaučuk, otvárací tlak 10,5 ÷ 14 kPa, tlak samovoľného uzatvorenia 7kPa
- prípojky polov utesnené živicou
- krútiaci moment uťahovania skrutiek 5-7 Nm

 

Počet nabíjacích cyklov: 200 pri 90%, 1200 pri 20%

Špecifické detaily ponuky

Špecifické detaily ponuky