Vyhľadávanie

Akumulator Vpro 12-100

Cena: 272,39

Popis

Akumulátor Vpro je vyrobený v technológii AGM - (Absorbent Glass Mat). Elektrolyt je nasiaknutý
v separátoroch s obsahom sklenených vlákien. Je hermetický, bez možnosti úniku elektrolytu a
môže byť namontovaný v akejkoľvek pozícii. (Obrátenie hore dnom sa neodporúča.)
Životnosť 6-8 rokov pri teplote 20-25stC
Počet nabíjacích cyklov:650 pri 50% pri teplote 20-25stC

Špecifické detaily ponuky

Špecifické detaily ponuky