Vyhľadávanie

Nádoba expanzná Reflex 100/ 3bar

Cena: 117,60

Popis

Tlaková expanzná nádoba pracuje na princípe udržovanie statického tlaku pomocou "vankúše" plynu. Plynový a vodný priestor sú od seba oddelené membránou. Expanzná nádoba 'reflex' má kvalitnú konštrukciu, je spoľahlivá pri prevádzke a je funkčný bez potreby ďalšej energie.