Vyhľadávanie

Zmiešavací ventil MIX4 32 kv18 (5/4")

Cena: 39,65

Popis

Štvorcestné zmiešavacie ventily TOPmax MIX4 sú armatúry určené pre reguláciu vody zmiešavaním.
Zmiešavací pomer je možné plynulo nastavovať regulátorom tak, aby výstupná voda mala vždy požadovanú teplotu.
Zmiešavacie ventily MIX sú predovšetkým určené pre reguláciu teplovodných akumulačných systémov, reguláciu vykurovacej vody z primárnych alebo jednoduchých vykurovacích systémov. Štvorcestný zmiešavací ventil okrem regulácie teploty vykurovacieho okruhu chráni kotol / zdroj tepla pred nízkou teplotou spiatočky. Plnoautomatický chod armatúry je možné zabezpečiť pohonmi MP 10 https://www.instalatershop.sk/servopohony/