Vyhľadávanie

Watts SVH 2,5 bar 1" (0218325)

Cena: 23,74

Popis

slúži na zabezpečenie uzavretých systémov pod tlakom tekutiny voči prekročeniu ich požadovaného prevádzkového tlakudo max. teploty 120 °C

Špecifické detaily ponuky

Špecifické detaily ponuky