Vyhľadávanie

GRUNDFOS MULTILIFT MSS.11.3.2 - prečerpávač splačkových vôd

Cena: 1 265,86

Popis

Multilift je kompletný stanica pripravená pre odčerpanie odpadových vôd. Využitie je najmä v jednogeneračných a dvojgeneračných rodinných domoch.

Skladá sa z

 • Plne integrované zbernej nádrže s čerpadlom a ponorným motorom
 • Spätného ventilu
 • Výstupného adaptéra s flexibilným pripojovacím kusom DN100 umiestneným na zberné nádrži
 • Riadiace jednotky
 • Snímače hladiny

Zberná nádrž obsahuje 7 vstupov na obvode. Zadné vstupy 2x DN100, vstupy na bokoch 2x DN100, vstup DN100 na hornej strane nádrže, 2x DN50.

Koróziivzdorné polyetylénové zbernej nádrže Multilift sú plynotesné a vodotesné a neprepúšťajú zápach. Skosená konštrukcia dna znižuje množstvo zvyškovej vody a obmedzuje sedimentáciu.

Čerpadlo

Čerpadlo s vírovým obežným kolesom, ponorným bezúdržbovým ponorným motorom a olejovou komorou s fyziologicky nezávadnú olejovou náplňou medzi dvoma mechanickými upchávkami.

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka LC220 s mikroprocesorom je vybavená displejom pre kompletné monitorovanie. Čerpadlo a snímač sú pripojené k riadiacej jednotke regulátora 4 m alebo 10 m káblom a trubkou. Napájací kábel má dĺžku 1,5 m a je vybavený zástrčkou (vrátane fázového meniča pre 3-fázový motor). Bezkontaktné, odporový, piezoelektrický, tlakový snímač pripojiteľný do skrine, monitorovaný riadiacou jednotkou a s presnosťou na milimetre a údajmi zobrazenými na displeji. Tlaková rúrka zaistená proti upchatiu vnútri nádrže bez pohyblivých častí vnútri odpadových vôd.

Funkcia riadiacej jednotky

 • Zapnutie / vypnutie na základe nepretržitého signálu z odporového piezoelektrického snímača
 • Ochrana motora pri chode nasucho prostredníctvom obmedzenia doby chodu s následným núdzovým prevádzkou
 • 24hodinovej automatické skúšobné chody počas dlhých období nečinnosti
 • Prevádzkové údaje o: prevádzkovom statusu (prevádzka, porucha), čas pre servis / údržbu raz za rok (voliteľne on / off pomocou spínača DIP)
 • Alarmová indikácie: poruchy fázové sekvencie a chýbajúce fázy, porucha snímača, alarmu vysokej hladiny vody, bezpotenciálový kontakt pre všeobecný alarm
 • Automatický alebo ručný reset alarmu (voliteľné pomocou prepínača DIP)
 • Ľahká voľba zapínacie hladiny 180 alebo 250 mm (pomocou DIP prepínača)